joomla templates
YOOtheme

Tư vấn xây dựng mới hệ thống công nghệ thông tin:

 • Tư vấn thiết kế cơ sở hạ tầng hệ thống CNTT. Bao gồm thiết bị và các kết nối hệ thống mạng LAN, WAN, Internet.
 • Tư vấn xây dựng một giải pháp tổng thể các phần mềm phục vụ công tác quản lý, điều hành và kinh doanh trên nền các công nghệ hiện đại.

Tư vấn nâng cấp các hệ thống công nghệ thông tin sẳn có

 • Khảo sát chi tiết và đánh giá lại toàn bộ hệ thống CNTT.
 • Tư vấn giải pháp nâng cấp thiết bị và phần mềm một cách tối ưu nhất cho doanh nghiệp

Triển khai hạ tầng các dự án CNTT

 • Triển khai lắp đặt hạ tầng hệ thống CNTT theo đúng thiết kế đã được cung cấp. Cài đặt hệ thống máy chủ và các dịch vụ máy chủ. Cấu hình hệ thống các thiết bị mạng, kết nối các máy tính vào mạng.
 • Tích hợp hệ thống.
 • Giám sát và đánh giá quá trình triển khai hệ thống CNTT.

Bảo trì hệ thống mạng máy tính

 • Kiểm tra, khắc phục lỗi phần cứng máy tính, các thiết bị mạng và các thiết bị ngoại vi khác.
 • Kiểm tra tốc độ đường truyền hệ thống mạng LAN, WAN, kết nối Internet.
 • Kiểm tra, khắc phục lỗi hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng.
 • Kiểm tra trạng thái máy chủ và người sử dụng trong hệ thống mạng.
 • Cập nhật các phần mềm có trong hệ thống, chương trình diệt virus, spyware...
 • Định kỳ tổng vệ sinh tất cả thiết bị.

LIÊN HỆ: 0989.605.051 - 0988.247.457 -  Y!M & Skype: jin_do_vp - mrtheduy_15