joomla templates
YOOtheme
Giải pháp này mượn Gmail làm Mail Server, dành cho các công ty không có Mail Server riêng, không có IT để quản lý Mail Server. Các user check mail bằng cách gõ domain công ty mình (email có dạng user@tencongty.com). Mọi thứ đều do Google làm. Bạn chỉ việc trỏ domain mình về google.

Công việc gồm 3 phần:


Phần 1: Mua domain

Phần 2: Đăng ký dịch vụ Google Apps

Phần 3: Trỏ MX record về Gmail

Giải pháp này giúp công ty, tổ chức của bạn giảm chi phí không cần người quản trị mail server. Hệ thông mail này có thể mở rộng và có nhiều tính năng ưu việt, giao diện rất dễ sử dụng và nếu như ai đó đã sử dụng Gmail rồi thì không có gì khó khăn để sử dụng mail này cả.
Ngoài giải pháp trên chúng tôi còn nhận tư vấn các giải pháp mà tổ chức công ty yêu cầu: Group, chuyển hướng gửi, backup mail, chống spam mail, cấu hình mail client sử dụng: Outlook Express hay MS  Outlook, đồng bộ hóa danh bạ mail...