joomla templates
YOOtheme
I. Domain

Tên miền là gì ?

Tên miền (Domain) là định danh của website 1 Doanh nghiệp trên Internet. Tên miền thường gần giống với tên công ty và thương hiệu của doanh nghiệp.

Ví dụ:

Pepsi Cola có địa chỉ www.pepsi.com

Trung tâm dịch vụ Tin học VietnamPT có địa chỉ: www.vietnampt.com

Tên miền là duy nhất và được cấp phát cho chủ thể nào đăng ký trước.

Tên miền có 2 dạng:

Tên miền quốc tế dạng www.tencongty.com (hoặc .net, .biz, .org, .info)

Tên miền quốc gia dạng: www.tencongty.com.vn (hoặc. net.vn, .biz.vn, .org.vn, .gov.vn)

Tùy theo mô hình tổ chức và nhu cầu của doanh nghiệp, bạn sẽ được cấp tên miền theo các dạng sau:

 1. .COM.VN Dành cho tổ chức,doanh nghiệp, cá nhân họat động thương mại.
 2. .BIZ.VN Dành cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh, tương đương với COM.VN.
 3. .EDU.VN Dành cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan tới giáo dục, đào tạo.
 4. .GOV.VN Dành cho các cơ quan, tổ chức thuộc bộ máy nhà nước ở trung ương và địa phương.
 5. .NET.VN Dành cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện chức năng về mạng nói chung.
 6. .ORG.VN Dành cho các tổ chức chính trị, xã hội và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến lĩnh vực chính trị, xã hội.
 7. .INT.VN Dành cho các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
 8. .AC.VN Dành cho các tổ chức nghiên cứu và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan tới lĩnh vực nghiên cứu.
 9. .PRO.VN Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong những lĩnh vực có tính chuyên ngành cao.
 10. .INFO.VN Dành cho các tổ chức cung cấp các nguồn dữ liệu thông tin về các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan tới lĩnh vực cung cấp các nguồn dữ liệu thông tin và thông tin cá nhân.
 11. .HEALTH.VN Dành cho các tổ chức y tế, dược phẩm và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan tới lĩnh vực y tế, dược phẩm.
 12. .NAME.VN Dành cho tên riêng của cá nhân tham gia hoạt động InternetII. Hosting

Hosting là gì?

Web Hosting là nơi lưu trữ tất cả các trang Web, các thông tin, tư liệu, hình ảnh của Website trên một máy chủ Internet, Web Hosting đồng thời cũng là nơi diễn ra tất cả các hoạt động giao dịch, trao đổi thông tin giữa Website với người sử dụng Internet và hỗ trợ các phần mềm Internet hoạt động. Nói một cách đơn giản, Web Hosting tương đương với trụ sở làm việc của một doanh nghiệp trong đời thường.


Làm thế nào để đăng ký và sử dụng Domain - Hosting ?

Bạn có thể rất phân vân không hiểu làm thế nào để đăng ký một tên miền riêng.
Bạn có thể băn khoăn giữa rất nhiều nhà cung cấp dịch vụ Hosting.
VIETNAMPT sẽ giúp bạn tiến hành toàn bộ các thủ tục đăng ký Domain-Hosting trong vòng 5 phút.

VIETNAMPT sẽ tư vấn giúp bạn lựa chọn những gói hosting hợp lý, phù hợp với doanh nghiệp của bạn.