joomla templates
YOOtheme
- Đăng ký theo chương trình theo chương trình học theo hình thức học trên website theo bài giảng và bài test của hệ thống trắc nghiệm và bài thực hành

I. Chương trình đào tạo tin học trực tuyến theo danh mục chương trình:
 1. Khóa học căn bản về phần cứng máy tính
 2. Khóa học căn bản về phần mềm văn phòng
 3. Khóa học căn bản về cách sử dụng internet hiệu quả
 4. Khóa học căn bản về bảo mật và an toàn thông tin
 5. Khóa học căn bản về thiết kế web
 6. Khóa học căn bản về mạng máy tính
 7. Khóa học căn bản về phần mềm xử lý audio, video
 8. Khóa học căn bản về phần các phần mềm xử lý ảnh
II. Chương trình đào tạo Tiếng Anh trực tuyến:

I. KHOÁ HỌC TOEIC

 1. Khoá học Pre - TOEIC
 2. Luyện thi TOEIC 1 (10 - 245)
 3. Luyện thi TOEIC 2 (250 - 350)
 4. Luyện thi TOEIC 3 (360 - 400)
 5. Luyện thi TOEIC 4 (405 - 990)
 6. Luyện thi TOEIC theo các chủ điểm bài thi
 7. Luyện thi TOEIC theo các dạng thức bài thi
 8. Luyện thi TOEIC theo chuyên đề ngữ pháp
 9. Luyện kỹ năng nghe-đọc trong bài thi TOEIC
II. KHOÁ HỌC NGỮ PHÁP TIẾNG ANH
 1. Ngữ pháp tiếng Anh căn bản
 2. Ngữ pháp tiếng Anh nâng cao

III. CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI TOEFL VÀ IELTS

- Chương trình Luyện thi TOEFL

 1. Luyện thi TOEFL iPT
 2. Luyện thi TOEFL iBT

- Chương trình Luyện thi IELTS

 1. IELTS 01
 2. IELTS 02

IV. TIẾNG ANH CƠ BẢN & GIAO TIẾP PHỔ THÔNG

- Học theo giáo trình New Headway

 1. New Headway - Level Beginner (Vỡ lòng)
 2. New Headway - Level Elementary (A)
 3. New Headway - Level Pre-Intermediate (B)
 4. New Headway - Level Intermediate (C)
 5. New Headway - Level Upper-Intermediate (Sau C)

- Học theo giáo trình Lifelines

 1. Life Lines - Level Elementary (A)
 2. Life Lines - Level Pre-Itermediate (B)
 3. Life Lines - Level Itermediate (C)
 4. Life Lines - Level Upper-Itermediate (Sau C)

- Học theo giáo trình New EnglishFile

 1. New EnglishFile - Level Elementary (A)
 2. New EnglishFile - Level Pre-Intermediate (B)
 3. New EnglishFile - Level Intermediate (C)
 4. New EnglishFile - Level Upper-Intermediate (Sau C)

V. KHOÁ HỌC TIẾNG ANH NGHE - NÓI - LUYỆN ÂM

- Học theo giáo trình English First Hand

 1. English First Hand 1 - Level Elementary (A)
 2. English First Hand 2 - Level Pre-Intermediate (B)
 3. English First Hand 3 - Level Intermediate (C)

- Học theo giáo trình Fifty - Fifty

 1. Fifty Fifty Introduction - Level Beginner (Vỡ lòng)
 2. Fifty Fifty 1 - Level Elementary (A)
 3. Fifty Fifty 2 - Level Pre-Itermediate (B)
Chú ý:

- Quý khách hàng mua thẻ trực tiếp chương trình mình muốn theo học và thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua thẻ

-
Nhận yêu cầu quý khách qua email, điện thoại, chat.

LIÊN HỆ: Mr Duy 0989.605.051  - Y!M: mrtheduy_15 hoặc Mr Thông 0988.247.457 -  Y!M: jin_do_vp